Nieuwjaarsdag 2021..... 'dag van goede wensen'

01-01-2021 | 16:35

Lezer, vriend, deelnemers, donateur...fan. Even een berichtje van ons zo aan de start van een nieuw jaar. Het is even stil geweest. We moesten allemaal even 'landen' en 'verwerken'. Ieder voor zich op zijn eigen wijze, maar wij als bestuur zeker ook. Veel afrondend werk is verzet in de afgelopen maanden en we hebben de balans opgemaakt.
Een moment om die balans te delen? Juist nieuwjaarsdag 2021.

Als bestuuur wensen we alle deelnemers, sponsors, vrijwilligers, donateurs en iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken was, alle goeds voor 2021! 

Het boekjaar 2020 van de Stichting Giro di Muscoli hebben we financieel zeer positief kunnen afsluiten. Door financiële meevallers, extra sponsor- en inschrijfgelden hebben we naast het donatiegeld, dat door alle deelnemers is opgehaald nog meer dan € 6.000,= als extra donatiegeld kunnen aanwenden voor ALS.

Het totale donatiebedrag is hiermee € 115.852,79 geworden. Grandioos dat allemaal in een zo moeilijk jaar.

Inmiddels zijn diversen donatiebedragen overgemaakt aan; A.I.S.L.A Ancona, MNDAassociation UK, Stichting ALSopdeweg en Stichting ALS Nederland. Deze gelden worden aangewend voor hulpmiddelen voor ALS-patienten en onderzoeksprojecten naar oorzaken van en behandelingen voor ALS.
Natuurlijk blijven we als bestuur betrokken bij de juiste besteding hiervan.

Wat 2021 ons als 'Giro di Muscoli' eventueel in combinatie met ALS Nederland gaat brengen, weten we nog niet. Momenteel zit Nederland, maar ook een groot deel van Europa door het coronavirus in een forse lockdown. Eerst de ontwikkelingen en resultaten van het vaccin afwachten. Daarna eens nadenken en gedachten vormen.
Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Deze site houden we nog even 'onaangetast' in de 'lucht'

Herinneringen houden we op deze manier levend, mooi he.

Een warme groet

Jeanne Gravendeel
voorzitter Stichting Giro di Muscoli