Het coronavirus en de Giro di Muscoli

20-03-2020 | 17:30

Onzekere tijden

Bizarre ontwikkelingen door het Coronavirus. Als bestuur gaan we onverminderd door voor de goede zaak; #uit_vriendschap ontstaan om tegen ALS te strijden. We zien dat op dit moment diverse evenementen worden afgelast, dan wel naar een later tijdstip worden verplaatst. Voor Girodimuscoli.com geldt dit vooralsnog niet. Onze epische tocht staat gepland voor juni en dat ligt gelukkig wat verder in de toekomst. Je weet natuurlijk nooit, hoe het virus zich ontwikkeld maar met de gedachte dat het normale leven in China weer wordt opgepakt, hopen we op het beste voor Europa. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en komen met gepaste maatregelen indien dit nodig is.

Angst
Natuurlijk heerst er onder ALS patiënten extra veel angst. Hoe gaan we dit virus overleven en wat gebeurt er als de zorgcapaciteit en voorzieningen straks niet meer toereikend zijn?