Coronamaatregelen

Per 19 mei krijgen sporters meer ruimte: sporten met maximaal 30 personen, onder voorwaarde van de 1,5-meter-regel. Het ministerie van VWS staat toertochten toe. Voorwaarde is dat de sportbeoefening centraal staat en dat de tocht niet de vorm van een evenement aanneemt.

We volgen hierin de regels van de NTFU

Om te zorgen dat je toertocht niet als evenement wordt aangemerkt, mag er bijvoorbeeld:

  • geen publiek zijn;
  • geen verkoop van eten en drinken zijn;
  • geen optredens zijn;
  • geen side-events op start-, pauze- en finishplaats zijn;
  • geen grote groepen deelnemers samenkomen;
  • geen wedstrijd gehouden worden.

Door op 3 verschillende locaties te starten, bljjft het buitensport met max 30 personen. Wij vragen de deelnemers ook uitdrukkelijk om geen publiek mee te nemen (anders dan brengers en halers) naar de verschillende start- en finishlocaties. 

In de basis blijft natuurlijk:

- afstand houden;

- in gebouwen is mondkapje verplicht;

- handen zoveel mogelijk wassen met zeep;